Financiële Zaken

De commissie Financiële Zaken, bestaat uit de penningmeester van de vereniging en de kascontrolecommissie.
Voor vragen en opmerkingen omtrent financiële zaken kunt u altijd terecht bij onze penningmeester .

 

Contributie

Ook seizoen 2017-2018 zijn de contributiebedragen gelijk gebleven.

Categorie: Per jaar Per maand
Senioren (vanaf 19 jaar) € 198,00 16,50
Junioren (16 t/m 18 jaar) 156,00 13,00
Aspiranten (12 t/m 15 jaar) 96,00 8,00
Pupillen (6 t/m 11 jaar) 84,00 7,00
Welpen (t/m 5 jaar) 66,00 5,50
Niet spelend lid (vanaf 19 jaar) 66,00 5,50
Donateur (vanaf 19 jaar) 24,00 2,00
  • Er wordt een familiekorting toegekend van 10% over het totaal bij drie spelende leden, woonachtig op hetzelfde adres.
  • De contributie is inclusief reiskosten.
  • Als peildatum wordt 1 oktober van het korfbalseizoen genomen.
  • De toegekende categorie geldt voor het gehele seizoen.
  • Onze voorkeur gaat uit naar automatische betaling per maand.
  • Ons rekeningnummer is NL 18 INGB 0001 6476 29.

LET OP!  Het boekjaar van de vereniging eindigt op 30 april.
Eventueel opzeggen dient dan ook voor 1 mei te zijn gedaan, anders wordt een volledig seizoen aan contributie doorbelast.