Dringende oproep – bestuursleden gezocht!

 

Dit jaar is er ontzettend veel werk verzet om Oosterkwartier te laten groeien. Bestuur en commissies hebben hun uiterste best gedaan om er ondanks de coronajaren nog het beste van te maken en Oosterkwartier klaar te stomen voor de toekomst. De ambities van Oosterkwartier vallen of staan met de mensen die zich voor de vereniging inzetten. Zoals aangegeven kan iedereen wel iets doen voor de club. Dit kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. 

 

Zoals eerder aangegeven willen Marco en Kevin aan het einde van dit seizoen stoppen als voorzitter en penningmeester. Ook Joe heeft aangegeven na dit seizoen geen functie meer binnen het bestuur te willen vervullen. Om die reden zijn wij dringend op zoek naar bestuursleden. Na onze eerdere oproep is er helaas nog geen interesse getoond voor een rol als bestuurslid van HKC Oosterkwartier. Daarom willen we nogmaals vragen om jullie hulp. 

 

Het bestuur is een leuke manier om meer verbonden te raken met je club. Zolang je maar de hulp hebt van een paar anderen, is het bovendien niet veel werk. Het gaat om een paar uur per maand die je besteedt om iets terug te doen voor jouw club of die van je kind.  

 

Daarom nogmaals: bedenk alsjeblieft wat JIJ kunt terugdoen voor je club. Kijk nog eens goed naar onderstaande vacatures en geef het aan als je de vereniging zou kunnen helpen als voorzitter, penningmeester óf algemeen bestuurslid. 

 

Op de volgende ALV moet hoe dan ook een nieuw bestuur worden geïnstalleerd. Als geen enkel lid of ouder bereid is deze rol te vervullen, zijn we genoodzaakt externe bestuurders in te huren. Daar zijn naar alle waarschijnlijkheid kosten aan verbonden. We kunnen het ons niet veroorloven om af te wachten of er op de ALV mensen opstaan, niet in de laatste plaats omdat de ALV doorgaans niet door heel veel mensen wordt bezocht.  

 

Daarom stellen we een deadline van 15 mei 2022 voor aanmeldingen vanuit de vereniging. Als op die dag niemand interesse heeft getoond voor het dagelijks bestuur van de club, hebben we gelegenheid een plan voor te bereiden om voor te leggen aan de ALV. 

 

We hopen dat we op tijd ouders of leden kunnen vinden die een klein stukje van onze verantwoordelijkheid willen dragen. Twijfel je of wil je eerst meer weten? Vraag het ons! We zijn bereikbaar via secretariaat@oosterkwartier.com  

 

VOORZITTER 

 

Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging. Je vertegenwoordigt OKW bij onze “externe” contacten zoals de BSO en SRO, je leidt de bestuursvergaderingen en coördineert en helpt je collega-bestuursleden en andere vrijwilligers om de taken en het beleid dat je samen ingezet hebt, uit te voeren. Voor deze functie is het belangrijk dat je representatief en communicatief vaardig bent 

 

Je tijdsinvestering is ongeveer 2 uur per week en 1x p/mnd 2 uur bestuursvergadering 

 

PENNINGMEESTER 

 

Als penningmeester houd je je bezig met de financiële taken van de vereniging. De penningmeester van het bestuur: 

  • Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de club 
  • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen; 
  • Verricht en ontvangt betalingen 
  • Stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting 
  • Maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting 
  • Maakt het financieel jaarverslag (in/na overleg met de kascommissie). 
  • Is verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren- en crediteurenfacturen, innen contributies, debiteurenbeheer, etc.) 

 

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en bij voorkeur 

financieel onderlegd is. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden. 

Je tijdsinvestering is ongeveer 2 uur per week en 1x p/mnd 2 uur bestuursvergadering 

 

ALGEMEEN BESTUURSLID 

 

Als algemeen bestuurslid beslis je mee over alles dat er binnen de club gebeurt en ben je het aanspreekpunt voor een onderwerp dat in overleg wordt bepaald. Denk aan ledenwerving, evenementen of technische zaken. 

 

Je tijdsinvestering is ongeveer 1 uur per week en 1x p/mnd 2 uur bestuursvergadering 

 

Voor wie graag op dit vlak zijn steentje voor de club bij zou willen dragen kan zich melden bij het bestuur. Onze dank is groot. 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.