Corona Protocol

CORONAPROTOCOL HKC OOSTERKWARTIER

 

(vanaf 6 november 2021 – op dit moment niet meer van toepassing)

 

Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november 2021 en de daarin aangekondigde (aangescherpte) maatregelen aangaande het coronavirus heeft het bestuur van HKC Oosterkwartier haar coronaprotocol geüpdatet. We vragen al onze leden en bezoekers dringend onderstaande richtlijnen te volgen, zodat we met elkaar verantwoord kunnen blijven sporten. Alleen met elkaar zorgen we ervoor dat we deze richtlijnen niet hoeven te verscherpen of mogelijk het sporten moeten staken.

 

Klik hieronder op de link om het volledige corona protocol te downloaden (pdf bestand).

 

Wij verzoeken iedereen die het aangaat om het volledige corona protocol te lezen en de daarin opgenomen maatregelen en richtlijnen in acht te nemen.

 

 

BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!!

Het bestuur is zich er van bewust dat onderstaande maatregelen enorm veel van haar leden, vrijwilligers en toeschouwers vraagt, maar het bestuur hecht er aan om vast te houden aan de maatregelen en richtlijnen die er vanuit de Rijksoverheid, het NOC*NSF en de KNKV worden geadviseerd en bepaald. Veiligheid en gezondheid staan voorop.

 

Om die reden willen wij het volgende benadrukken:

 • Een ieder wordt geacht zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en anderen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken om de corona maatregelen na te leven en te waarborgen.
 • Toon begrip en respect voor elkaar en de mensen die moeten toezien op de naleving van de maatregelen. Zij staan er voor de vereniging.
 • De grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.
 • Let op elkaar, help elkaar en steun elkaar.
 • Alleen samen zorgen we ervoor dat we kunnen blijven sporten.

 

Samenvattend houdt ons corona protocol voor de komende trainingen het volgende in:

Algemene richtlijnen:

Bij het betreden van het complex en de zaal gelden onder andere de volgende regels:

 • Voor iedereen geldt:
  • Houd je aan de algemene adviezen en hygiënemaatregelen van het RIVM.
  • Was je handen regelmatig, nies en hoest in je elleboog.
  • Wanneer je klachten hebt en jij of iemand binnen jouw huishouden ziek is, blijf je thuis.
 • Zodra je het zalencomplex betreedt, dien je je handen te ontsmetten met de aanwezige handgel.
 • Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

 

 

Trainingen Spaarnehal:

 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training naar de zaal.
 • De zaal is alleen toegankelijk voor:
  • Spelers;
  • Vrijwilligers en personen die functioneel aanwezig moeten zijn;
  • Ouders/begeleiders van een sporter met beperking.
  • Ouders/begeleiders die hun kind moeten helpen met het omkleden. Na het omkleden dienen de ouders/ begeleiders de zaal te verlaten.
 • De zaal is niet toegankelijk voor:
  • Toeschouwers, ook niet op het balkon in de zaal. Toeschouwers zijn uiteraard wel welkom in de horecaruimte (CTB verplicht).
 • Voor toegang tot de zaal en de horeca is het verplicht een corona toegangsbewijs (CTB) te hebben en te kunnen tonen.
 • Het CTB is niet verplicht voor:
  • Vrijwilligers en personen die functioneel aanwezig moeten zijn;
  • Ouders/begeleiders van een sporter met beperking

 

 

Trainingen Haarlem College:

 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van je training naar de zaal.
 • Voor toegang tot de zaal is het verplicht een corona toegangsbewijs (CTB) te hebben en te kunnen tonen.
 • Bij de ingang van het Haarlem College zal door de trainers / coaches vastgesteld worden of een speler/ toeschouwer in het bezit is van een CTB.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de trainer / coach om zich ervan te vergewissen dat de speler/ toeschouwer in het bezit is van een CTB.
 • Het CTB is niet verplicht voor:
  • Vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn;
  • Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn;
  • Ouders/begeleiders van een sporter met beperking

 

 

Wij wensen een ieder, ondanks de aangescherpte maatregelen, een sportieve en gezonde voortzetting van de trainingen toe.

 

Het bestuur van HKC Oosterkwartier

 

Klik hier om het corona protocol te bekijken (PDF)

Reacties zijn gesloten.