Bericht van de TeZa

Beste OKW-leden,

 

TeZa heeft kennisgenomen van het besluit van het KNKV op de afhandeling van de huidige competitie als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Graag geven wij hier een reactie op.

 

Voorop staat dat de sportieve gevolgen in geen verhouding staan met wat de gevolgen zijn van de uitbraak van het coronavirus. Bedrijven en winkels raken failliet waardoor mensen hun baan kwijtraken. Onzekere tijden breken aan nu Nederland in een recessie terecht komt. En maar niet te spreken van het persoonlijke leed als het virus onverbiddelijk heeft toegeslagen en er slachtoffers zijn gevallen. Dan staat de besluitvorming van het KNKV in een schril contrast.

 

De meeste van jullie hebben al uit de media opgemaakt dat het KNKV heeft besloten dat:

  • De gehele veldcompetitie als niet gespeeld wordt beschouwd.
  • De zaalcompetitie in de wedstrijdsport met de huidige stand als eindstand wordt gezien. Hierbij vindt de bijbehorende promotie-degradatieregeling plaats.
  • In het topkorfbal wordt in de week van 28 april bekeken of de play-offs, play-downs en finales nog gespeeld kunnen worden.
  • Er wordt nog overwogen om een tussenklasse in te voeren tussen de KL en HK. Doorstroming van onderaf moet dit gaan invullen. De uitkomst van een enquête, die tot 16 april kan worden ingevuld, zal door het bondsbestuur worden besproken. Hierna valt de beslissing voor deze tussenklasse.
  • Eerder heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie voor breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen.

 

Wat zijn de, sportieve, gevolgen voor Oosterkwartier van dit besluit.

  • Doordat de veldcompetitie als niet gespeeld wordt beschouwd, is de huidige positie van het eerste niet meer van belang. De riante eerste plek geeft geen recht op uitkomst in de 3e klasse. De komende competitie zal worden begonnen zoals deze dit seizoen is gestart. Wat normaal gesproken gebeurt, is dat aan het einde van een seizoen ploegen zich terugtrekken door bijvoorbeeld fusie of door een andere reden niet meer in een klassen kunnen deelnemen. TeZa zal een verzoek sturen aan het KNKV om in deze voorkomende gevallen een opengevallen plek in de 3e klasse op te mogen vullen.
  • Voor de breedtesport is al eerder besloten deze als niet gespeeld wordt beschouwd. Promotie en degradatie is hier formeel niet aan de orde. Ploegen worden ingedeeld op teampunten aan de hand van de teamsamenstelling. Voor het tweede hebben wij al eerder laten weten dat wij dit inschrijven voor de wedstrijdsport. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dit als zodanig ook wordt ingevuld.
  • Voor de zaalcompetitie is het voor het eerste een heel ander verhaal. Op basis van de huidige stand heeft ons eerste een eerste plek ingenomen. Uitgaande van het besluit van het bondsbestuur en het toepassen van de promotie- en degradatieregeling is het eerste daarmee gepromoveerd naar de 2e klasse. Een geweldige prestatie na het vorig seizoen behalen van het kampioenschap in de 4e klasse en het seizoen erop gelijk doorstomen naar de 2e klasse. Een groot compliment en de felicitaties voor het team en de technische staf!
  • Ook voor de zaalcompetitie is het tweede ingeschreven voor de wedstrijdsport. Ook nu gaan wij ervan uit dat dit verzoek gehonoreerd zal worden. De zaalcompetitie is in wezen nu gespeeld en dit verzoek is niet anders dan hoe het anders ook zal gaan.

 

Hoe nu verder?

 

Gezien alle ontwikkelingen en de maatregelen van de regering, zijn alle sportactiviteiten voor dit seizoen geannuleerd. Het KNKV heeft aan alle verenigingen opgeroepen de deuren tot 1 juni gesloten te houden. Dat betekent dat er, zeker tot 1 juni, geen trainingen zijn en/of oefenwedstrijden worden gespeeld. Wat dit betekent voor de overige activiteiten zoals het priktoernooi en het jeugdreisje is nog even afwachten. Het dringende advies is en blijft om de aanbevelingen en maatregelen van de regering op te volgen.

 

Ondanks de situatie waarin wij nu zitten, zullen wij op een later moment uiteraard stil  staan bij de unieke sportieve prestatie die dit seizoen is verricht. Het eerste heeft buitengewoon gepresteerd door na het kampioenschap van vorig jaar dit wederom te hebben afgedwongen. De plek in de veldcompetitie was ook aanleiding om dit seizoen de dubbel te pakken. Het tweede heeft wederom waargemaakt waar zij al jaren mee bezig is. Inschrijven voor de wedstrijdcompetitie is een logisch vervolg. Het derde presteert geweldig en behaalt leuke resultaten.  En bij de jeugd zie je dat bij de D1 en E1 inzet en spelvreugd resulteert in puike uitslagen en meegedaan kan worden in de bovenste helft van de ranglijst. Kortom sportieve resultaten waar we zeker nog een vervolg aan gaan geven.

 

Tot slot. Pas goed op jezelf en elkaar.

 

Hartelijke groet,

de TeZa

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.